Author: Shayari

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਦੀਆ Punjabi Staus Love Lines ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਤੁਸੀ WhatsApp ਜਾ Facebook ਤੇ Share ਕਰਨਾ ਚਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਦੀਆ Punjabi Love Status ਲੈਕੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆਰ(Pyaar)ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ(Tera)ਨਾਮ ਮੇਰੇ(Mere)ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰ(Swer)ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ(Sham)ਦੇ ਨਾਲ! ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਆਦਤ(Aadat)ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ…

Read More